CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2014

Đăng ngày: 05/08/2014 bởi: IVAM


Công ty CP Quản lý quỹ Đối tác Toàn Cầu công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2014.
Chi tiết như file đính kèm:

http://www.mediafire.com/view/jcb2ltj1jirkqkr/GPA_BC_tinh_hinh_quan_tri_cty__L1_2014.pdf

Trân trọng!