CBTT: Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2015

Đăng ngày: 05/02/2016 bởi: IVAM


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố Báo cáo tài chính năm 2015 đã soát xét và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2015 đã soát xét. 
Chi tiết báo cáo tải tại đường dẫn sau:

Báo cáo tài chính năm 2015: 
http://www.mediafire.com/view/p777wwpa5053agz/IVAM_BCTC_nam_2015_%28soat_xet%29.pdf

Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2015:
http://www.mediafire.com/view/ggz6bwya40ju711/IVAM_BC_Ty_le_ATTC_nam_2015.pdf