CBTT: Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2014

Đăng ngày: 27/03/2015 bởi: IVAM


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đối Tác Toàn Cầu công bố Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2014
Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đối Tác Toàn Cầu công bố Báo cáo tài chính năm 2014 đã soát xét và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2014 đã soát xét. 
Chi tiết báo cáo tải tại đường dẫn sau:
Báo cáo tài chính năm 2014: 
http://www.mediafire.com/download/466ll6qydyd07gt/GPA_BCTC_2014.pdf
Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2014:
http://www.mediafire.com/view/8i5sdp5n5phe4ev/GPA_BC_TL_ATTC_2014.pdf