CBTT: Báo cáo tài chính quý III.2019

Đăng ngày: 21/10/2019 bởi: IVAM
CBTT: Báo cáo tài chính quý III.2019


Công ty CP quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin báo cáo tài chính quý III năm 2019. 
Toàn văn báo cáo vui lòng đăng tải tại đường dẫn sau: http://www.mediafire.com/file/5z9crzshg9qjnni/IVAM_BC_tai_chinh_quy_III.2019.pdf/file
Trân trọng cảm ơn!