CBTT: Báo cáo Tài chính quý II.2018

Đăng ngày: 23/07/2018 bởi: IVAM
CTCP QLQ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Báo cáo Tài chính quý II.2018


CTCP QLQ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Báo cáo Tài chính quý II.2018
Toàn văn báo cáo vui lòng tải tại đường dẫn sau: http://www.mediafire.com/file/i8w9bix3fvcijk2/BaoCaoTaiChinh_CTQLQ_QuyII.2018.pdf/file

Trân trọng.