CBTT: Báo cáo tài chính Quý I.2018

Đăng ngày: 20/04/2018 bởi: IVAM
CTCP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin báo cáo tài chính Quý I.2018


CTCP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin báo cáo tài chính Quý I.2018.
Toàn văn báo cáo vui lòng tải tại đường dẫn sau: http://www.mediafire.com/file/r36r44ojpfbyha4/IVAM_BC_TaiChinh_QuyI.2018.pdf
Trân trọng./.