CBTT: Báo cáo tài chính Quý I.2016

Đăng ngày: 20/04/2016 bởi: IVAM
CTCP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin báo cáo tài chính Quý I.2016


CTCP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin báo cáo tài chính Quý I.2016.
Toàn văn báo cáo vui lòng tải theo đường dẫn sau: http://www.mediafire.com/file/4rvixtm1b911lwb/IVAM_Bao_cao_tai_chinh_QI.2016.pdf