CBTT: Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016

Đăng ngày: 10/02/2017 bởi: IVAM


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố Báo cáo tài chính năm 2015 đã soát xét và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016 đã soát xét. 
Chi tiết báo cáo tải tại đường dẫn sau:

Báo cáo tài chính năm 2016: 
http://www.mediafire.com/file/6kwhi7jyzdg7ak2/IVAM_BCTC_%28da_soat_xet%29__Nam_2016.pdf

Báo cáo Tỷ lệ an toàn tài chính năm 2016:
http://www.mediafire.com/file/7lbx6rl5qmx4j2j/IVAM_BC_ty_le_ATTC_%28da_soat_xet%29_Nam_2016.pdf

Trân trọng,