CBTT: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đăng ngày: 27/02/2020 bởi: IVAM
CBTT: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019


Công ty CP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
Toàn văn báo cáo vui lòng đăng tải tại đường dẫn sau: http://www.mediafire.com/file/0sfdb944352pi03/IVAM_BC_tai_chinh_kiem_toan_nam_2019.pdf/file
Trân trọng!