CBTT: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của Công ty CP Quản lý quỹ Đối tác Toàn cầu (Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia VIA soát xét)

Đăng ngày: 08/04/2013 bởi: IVAM


ông ty Cổ phần Quản lý quỹ Đối tác Toàn cầu công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của Công ty.
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đối tác Toàn cầu công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của Công ty. 
Tải toàn văn báo cáo kiểm toán tại đây: http://www.mediafire.com/download/fh7m5jdrye8m9pt/GPA.BCTC+kiem+toan+2012.pdf

Trân trọng,