CBTT: Báo cáo tài chính bán niên 2018 soát xét

Đăng ngày: 14/08/2018 bởi: IVAM
CTCP QLQ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Báo cáo Tài chính bán niên 2018 soát xét


CTCP QLQ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Báo cáo Tài chính bán niên 2018 soát xét
Toàn văn báo cáo vui lòng tải tại đường dẫn: http://www.mediafire.com/file/n4rtln6tf1lhlg1/IVAM_BCTC+b%C3%A1n+ni%C3%AAn+so%C3%A1t+x%C3%A9t+2018.pdf
Trân trọng.