CBTT: Báo cáo tài chính bán niên 2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2017

Đăng ngày: 14/08/2017 bởi: IVAM


Công ty CP Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam xin công bố Báo cáo tài chính bán niên 2017 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2017. Chi tiết như file đính kèm:

Báo cáo tài chính bán niên 2017 ( Đã soát xét)
http://www.mediafire.com/file/pdjpcd2osfsdf92/IVAM_BCTC_Ban+nien+2017+%28Da+soat+xet%29.pdf

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2017 ( Đã soát xét)
http://www.mediafire.com/file/oct8iqks3pazk11/IVAM_BC+ty+le+ATTC_Ban+nien+2017+%28Da+soat+xet%29.pdf

Trân trọng,