CBTT: Báo cáo quản trị rủi ro 6 tháng đầu năm 2014

Đăng ngày: 15/08/2014 bởi: IVAM


CTCP Quản lỹ quỹ Đối tác Toàn cầu công bố Báo cáo quản trị rủi ro 6 tháng đầu năm 2014.
Công bố thông tin: Báo cáo quản trị rủi ro 6 tháng đầu năm 2014 của CTCP Quản lý quỹ Đối tác Toàn Cầu.
Chi tiết báo cáo tham khảo tại đường dẫn sau: https://www.mediafire.com/?fvs42cngxnsxbar