Đến 25/5, tín dụng tăng trưởng 6,53%, cho vay BĐS đã tăng trưởng chậm lại

Đăng ngày: 25/05/2017 bởi: IVAM


Phó Thống đốc NHNN cho biết tính đến ngày 25/5, tín dụng tăng trưởng 6,53% cao hơn cùng kỳ các năm trước đã góp phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động SXKD. Cơ cấu tín dụng tập trung chủ yếu vào hoạt động ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Đặc biệt tín dụng BĐS tăng trưởng chậm lại so với cùng kỳ năm 2016.

Tại cuộc họp "Thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2017" diễn ra sáng nay (5/6), Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết từ đầu năm đến nay NHNN đã ban hành 4 chỉ thị điều hành chính sách tiền tệ hiệu quả. Hoạt động ngân hàng, thị trường tiền tệ, ngoại hối, diễn biến tích cực và ổn định.

Về diễn biến lãi suất, NHNN và nhiều chuyên gia đánh giá năm 2017 việc giữ ổn định mặt bằng lãi suất sẽ gặp khó khăn thách thức. Trong những tháng đầu năm có một số ngân hàng tăng lãi suất huy động nhưng chủ yếu là kỳ hạn trên 12 tháng và phát hành chứng chỉ tiền gửi, ngay sau đó NHNN đã họp NHTM để tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra giải pháp phù hợp.

Về tín dụng, ngay từ đầu năm NHNN đưa ra định hướng mục tiêu tín dụng tăng 18%. Qua theo dõi, NHNN thấy tín dụng trong thời gian đầu năm đã cao hơn những năm trước. Tính đến ngày 25/5, tín dụng tăng trưởng 6,53% cao hơn so với cùng kỳ các năm trở lại đây đã góp phần hỗ trợ tích cực cho hoạt động SXKD.

Cơ cấu tín dụng tập trung chủ yếu vào hoạt động ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Đặc biệt tín dụng BĐS tăng trưởng chậm lại so với cùng kỳ năm 2016.

Về điều hành thanh khoản trên thị trường tiền tệ, NHNN đã thực hiện điều hành đã chỉ thị các TCTD phải kiểm soát các tỷ lệ vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn, cho vay lĩnh vực bất động sản, các khoản tín dụng cho vay dự án BT và BOT.

Về tỷ giá, thị trường đầy khó khăn khi vào cuối năm 2016, thị trường thế giới và trong nước diễn biến phức tạp. NHNN đã điều hành chính sách tỷ giá theo cơ chế tỷ giá trung tâm đảm bảo mục tiêu của chính sách tiền tệ, điều tiết trên thị trường tiền đồng giúp thị trường ngoại hối ổn định. Hiện tỷ giá trung tâm tăng trên 1% so với đầu năm 2016, đồng thời NHNN mua được lượng dự trữ ngoại hối lớn.

Chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, cho vay nông nghiệp công nghệ cao; ngành nuôi lợn,...Thống đốc NHNN cũng đã chỉ đạo phải phối hợp hỗ trợ kịp thời.

Cũng theo Phó thống đốc Nguyễn Thị Hồng trong nửa đầu năm 2017, NHNN đã trình Quốc hội Dự thảo Nghị quyết về việc xử lý nợ xấu và sửa đổi bổ sung về Luật các TCTD. Điều này nhằm tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ và thúc đẩy việc xử lý nợ xấu nhanh và hiệu quả hơn. Mục tiêu chính của Nghị quyết là xử lý triệt để được nợ xấu. Trong đó, nổi bật 3 điểm chính:

Thứ nhất, giới hạn phạm vi nợ xấu gồm các khoản nợ xấu hiện tại tính đến 31/12/2016 và các khoản nợ xấu phát sinh trong thời hạn áp dụng của Nghị quyết, dự kiến là 5 năm).

Thứ hai, xây dựng thị trường mua bán nợ theo kinh nghiệm trên thị trường thế giới. Theo đó, cho phép VAMC bán các nợ xấu và TSBĐ theo giá thị trường và theo quy định của pháp luật, kể cả bán dưới giá trị sổ sách; Cho phép VAMC mua các khoản nợ xấu cả nội và ngoại bảng.

VAMC được phép chuyển đổi từ các khoản nợ xấu đã được mua bằng trái phiếu VAMC chuyển đổi sang nợ được mua bán trong thị trường. VAMC được bán nợ cho mọi tổ chức, cá nhân liên quan. Trong đó, bên mua có quyền nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đất đối với các khoản nợ vay có TSBĐ. Đây là điểm gây ách tắc trong việc xử lý nợ xấu trong thời gian qua.

Thứ ba, Nghị quyết đảm bảo quyền chủ nợ của các TCTD cụ thể là quyền thu giữ TSBĐ, thứ tự hoàn trả sau khi thu hồi được nợ xấu. Không thực hiện kê biên TSBĐ mà chưa được sự đồng ý của chủ nợ, ảnh hưởng đến khả năng thu hồi khoản nợ. Nguồn tiền cấp tín dụng là tiền của người dân, việc đảm bảo quyền chủ nợ tương đương bảo đảm quyền của người gửi tiền...

Theo Trí thức trẻ