CBTT: Báo cáo tài chính quý III.2017

Đăng ngày: 10/10/2017 bởi: IVAM
CTCP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III năm 2017


CTCP Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III năm 2017.
Chi tiết toàn văn báo cáo: https://www.mediafire.com/file/08gec44b7j8mtgq/IVAM_BCTC_QIII.2017.pdf

Trân trọng./.