Tên gọi và logo

Tên tiếng Việt của Công ty: Công ty cổ phần quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam

Tên tiếng Anh của Công ty: Intellectual Vietnam Asset Management Joint-Stock Company

Tên giao dịch của Công ty: Intellectual Vietnam Asset Management

Tên viết tắt của Công ty: IVAM

Tên gọi IVAM thể hiện mong muốn mang những tinh hoa trí tuệ Việt Nam kết nối với thế giới, góp phần tạo nên những giá trị vật chất nhằm hoàn thiện cuộc sống con người.

 

 

Logo IVAM có hình chiếc Khiên đại diện cho trí tuệ khéo léo của con người cũng như sự bảo vệ của chính nghĩa, sự minh bạch. Chữ I ở chính giữa vừa là Intellectual (Trí tuệ) vừa là  International ( Quốc tế ) thể hiện đúng tinh thần tên gọi IVAM.