THÔNG BÁO: Thư mời chào giá dịch vụ kiểm toán năm 2023.

Đăng ngày: 16/03/2023 bởi: IVAM
THÔNG BÁO: Thư mời chào giá dịch vụ kiểm toán năm 2023.


Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam thông báo về Thư mời chào giá dịch vụ kiểm toán năm 2023.

Kính gửi:   Quý Công ty/Đơn vị

 

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là “IVAM”)  là công ty quản lý quỹ có hoạt động nghành nghề: Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán, hiện đang có nhu cầu tìm kiếm Công ty/Đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

IVAM kính mời các Công ty/Đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia chào giá cạnh tranh đối với dịch vụ kiểm toán, cụ thể như sau:

 

1.             Tiêu thức lựa chọn Công ty/Đơn vị kiểm toán:

-                 Là Công ty kiểm toán được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán tại thời điểm cung cấp dịch vụ;

-                 Là đơn vị kiểm toán có uy tín, có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán;

-                 Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính cho các tổ chức theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam;

-                 Có mức phí kiểm toán hợp lý, cạnh tranh phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do IVAM yêu cầu.

 

2.             Nội dung công việc:

-                 Kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính năm 2023 (bao gồm báo cáo soát xét 6 tháng theo quy định pháp luật) của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam ;

-                 Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Quỹ Thành Viên gồm:

o      Quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Việt Nam (VVDIF);

o      Quỹ  Đầu tư giá trị Việt Nam (VVIF).

-                Hình thức: Trọn gói.

-                Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong tháng 5 năm 2023.

 

3.             Hình thức hồ sơ 01 túi niêm phong, bao gồm:

-                 Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của Công ty/Đơn vị (Bản gốc);

-                 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao chứng thực);

-                 Bản chào giá cung cấp dịch vụ (Bản gốc);

-                 Bản kế hoạch thực hiện công việc (Bản gốc).

 

4.             Thời hạn nhận hồ sơ chào giá:

Kể từ ngày phát hành thư mời chào giá đến hết ngày 30/03/2023.

 

5.             Địa điểm tiếp nhận hồ sơ chào giá:

-                 Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam;

-                 Địa chỉ: Tầng 7 số 2A Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội;

-                 Số điện thoại liên hệ: 024 3772 8369, 0913540757 (Ông Quách Trung Kiên);

-                 E-mail info@ivam.vn;

 

Căn cứ hồ sơ năng lực, mức giá đề xuất và tiến độ triển khai công việc, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam sẽ thông báo lựa chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm chuyên môn và mức giá cạnh tranh nhất. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn sẽ được ưu tiên cung cấp dịch vụ kiểm toán đối với các Quỹ khác mà IVAM dự kiến thành lập và huy động trong năm 2023.

 

Rất mong nhận được sự cộng tác của quý Công ty/Đơn vị.

Trân trọng thông báo!