TB: Về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Đăng ngày: 06/04/2021 bởi: IVAM
TB: Về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ


Công ty cổ phần Quản lý quỹ Trí Tuệ Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.