TB: Gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

Đăng ngày: 30/06/2020 bởi: IVAM
TB: Gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ


Công ty CP QLQ Trí Tuệ Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc gia hạn thời gian phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn.
Chi tiết vui lòng xem tại đây.
Trân trọng ./.